DODATKY

DODATKY

Školení předlékařské první pomoci

Český červený kříž je držitelem Evropského certifikátu pro výuku předlékařské první pomoci. Pořádá kurzy pro širokou veřejnost, školí žáky a učitele různého stupně vzdělávání, zaměstnance firem, účastníky autoškol aj.

Lektoři Oblastního spolku ČČK Zlín proškolí stovky osob ročně, naučte se i Vy kvalitně poskytovat první pomoc. Na našem školení si dlouho neposedíte, teoretický výklad doplňujeme praktickými ukázkami i modelovými situacemi včetně maskování zraněných. Přihlaste se do některého z našich kurzů a dokažte sami sobě, že i Vy zvládnete někomu zachránit život!

V současné době si můžete vybrat z následujících kurzů první pomoci, všechny probíhají v souladu se Standardy první pomoci 2012:

 1. Školení první pomoci pro veřejnost
 2. Kurz první pomoci pro zaměstnance
 3. Zdravotnická příprava uchazečů o řidičské oprávnění
 4. Základní norma zdravotnických znalostí (ZNZZ)
 5. Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA)

1. Školení první pomoci pro veřejnost

Délka kurzu:4 hodiny Místo pořádání: učebna ZČL z.s. Termín kurzu:
Konkrétní termín se vždy dozvíte dostatečně dopředu v aktualitách.Cena kurzu:300,- Kč

Tento kurz je určen pro každého zájemce z řad široké veřejnosti. Důraz je kladen na stavy bezprostředně ohrožující život, zvláštní pozornost je pak také věnována autonehodám. Součástí je nácvik nepřímé masáže srdce na resuscitačním modelu, Rautekův manévr, polohování pacienta aj. V případě zájmu účastníků je možné sehrát modelovou situaci včetně maskování raněných. Pro rezervaci míst se, prosím, obraťte na výše uvedené kontakty.

Závazná přihláška na školení první pomoci pro veřejnost ZDE

2. Kurz první pomoci pro zaměstnance

Délka kurzu:4 hodinyMísto pořádání:školíme přímo ve Vaší firmě či organizaci, příp. na učebně ČČK ve ZlíněTermín kurzu:dle dohodyCena kurzu:300,- Kč / osoba; v případě 10 a méně účastníků si účtujeme paušální částku 3.000,- Kč; v ceně není zahrnuta doprava lektora

Zákoník práce ukládá povinnost zaměstnavateli zajistit dostatečný počet proškolených zaměstnanců k organizaci první pomoci, a to dle § 102 a § 103 zákona č. 262 / 2006 Sb. Naše kurzy jsou variabilní, základní osnovu doplňujeme tématy "šitými na míru" konkrétnímu zaměstnavateli. Snažíme se o maximální zapojení účastníků, teoretický výklad je doplněn praktickými nácviky a je možnost také sehrát modelové situace včetně maskování raněných.

Objednávka na školení první pomoci pro zaměstnance ZDE

3.

4. Základní norma zdravotnických znalostí (ZNZZ)

Délka kurzu:12 hodin Místo pořádání: učebna ZČL z.s. Termín kurzu: aktuální termín se dozvíte v aktualitáchCena kurzu:900,- Kč Platnost osvědčení: 5 let, doškolení ne

Základní norma zdravotnických znalostí je rozšířený kurz základů předlékařské první pomoci s mezinárodní platností. Teoretický výklad je prokládán praktickými ukázkami a nácviky, součástí jsou modelové situace včetně maskování raněných. Získejte jistotu sami v sobě a dokažte si, že zvládnete někomu zachránit život! Kurz je určen pro širokou veřejnost.
Osnova kurzu: Bezpečnost zachránce a postiženého, zhodnocení stavu postiženého a přivolání pomoci, zástava oběhu, bezvědomí, masivní zevní krvácení, dušnost, náhle vzniklá bolest na hrudi, náhle vzniklé poruchy hybnosti a řeči, závažné úrazy, ošetření ran a popálenin, transport postiženého, hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce.

5. Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA)

Délka kurzu: 40 hodin Místo pořádání: učebna ZČL z.s. Termín kurzu: 2x - 3x ročně; vždy dva po sobě jdoucí víkendy; aktuální termín se dozvíte v aktualitách, Cena kurzu:2.000,- Kč včetně povinné literatury Platnost osvědčení:4 roky, doškolení ano

Zdravotník zotavovacích akcí je kurz akreditovaný MŠMT a dle vyhlášky č. 148 / 2004 Sb. opravňuje jeho absolventy k výkonu funkce zdravotníka např. na dětských táborech, na školách v přírodě, lyžařských kurzech apod. Jedná se o nejrozsáhlejší kurz, kterého se může zúčastnit široká veřejnost.
Osnova kurzu: základy anatomie, hygiena a epidemiologie, první pomoc - teoretická a praktická část, péče o nemocné, základy zdravotnické dokumentace. Součástí kurzu je nácvik záchrany tonoucího z bazénu. Teoretický výklad je prokládán praktickými ukázkami a nácviky, součástí jsou modelové situace včetně maskování raněných.
Absolventi musí prokázat odborné znalosti a dovednosti v poskytování předlékařské první pomoci. Obdrží certifikát a průkaz zdravotníka platný 4 roky, poté je nutné doškolení v rozsahu 8 hodin.

Zdravotnická příprava uchazečů o řidičský průkaz

 • 6-ti hodinové školení (Akreditace MŠMT ČR)
 • Kurz je určen pouze pro uchazeče o řidičský průkaz.
 • Cena: 800,-Kč / osoba (učebnice v ceně) Kurz je ukončen: písemný test

Základy první pomoci - 12 ti hodinové školení (Evropský certifikát a Akreditace MŠMT ČR)

 • Cena: 1000,-Kč / osoba (učebnice v ceně)
 • Kurz je ukončen: písemný test Obsah školení: Základy předlékařské první pomoci, transport raněného, základy obvazové techniky. Absolvent obdrží dvojjazyčný průkaz platných v zemích EU. Tato norma Vás neopravňuje vykonávat funkci zdravotníka na letních táborech pro děti apod..

Základy první pomoci pro pedagogické pracovníky

 • 20-ti hodinové školení (Akreditace MŠMT ČR)
 • Kurz je určen pouze pro pedagogické pracovníky.
 • Kurz je ukončen: písemný test Obsah školení: Základy předlékařské první pomoci, transport raněného, základy obvazové techniky, úrazy dětí ve škole. Absolvent obdrží dvojjazyčný průkaz platných v zemích EU. Tato norma Vás neopravňuje vykonávat funkci zdravotníka na letních táborech, lyžařských výcvicích pro děti apod., ale můžete vykonávat funkci zdravotníka ve škole.
 • Cena: 1 500,-Kč / osoba (učebnice v ceně)

" Zdravotník zotavovacích akcí - doškolení"

Doškolení, prodloužení kvalifikace Zdravotník zotavovacích akcí. Průkaz s sebou !!!

Kurzovné: 800,- Kč

Termín:

pondělí 14. září 13-19 h

pondělí 9. listopadu 13-19 h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Základy první pomoci"

základy první pomoci. Ukončeno písemným testem. Obdržíte průkaz o absolvování školení i v angličtině.


Osnova:
- Zabezpečení místa nehody
- Transport
- Celková vyšetření
- Krvácení
- Šokové stavy
- Bezvědomí
- KPR
- Neúrazová stavy
- Další závažná poranění
Kurzovné: 1.200,- Kč Cena kurzu zahrnuje oběd.
Termín:

pátek 18. září 9-19 h

pátek 9. října 9-19 h

sobota 5. prosince 9-19 h-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"První pomoc od A - Z"
Kurz první pomoci pro širokou veřejnost. Účastník obdrží potvrzení o absolvování kurzu.
Osnova:
- zajištění bezpečnosti na místě události
- zástava krvácení
- vyšetření stavu vědomí
- KPR( dítě - dospělý )
- nahlášení události ZZS
- popáleniny
- úrazy el. proudem
- otravy
- vnitřní krvácení
- poranění páteře
Kurzovné: 700,- Kč Cena kurzu zahrnuje oběd.

Termín:

pátek 25. září 9-15 h

sobota 10. října 9-15 h !!! TERMÍN ZRUŠEN!!!

pátek 6. listopadu 9-15 h


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"První pomoc - úrazy u dětí" s certifikátem"

Kurz určený pro všechny, kteří pracují s dětmi. Absolventi obdrží certifikát.

Osnova:

- Zajištění bezpečnosti na místě události
- Zástava krvácení u dětí
- Vyšetření stavu vědomí u dětí
- KPR u dětí
- Nahlášení události ZZS
- Dušení u dětí
- Horečnaté stavy u dětí
- Pády dětí z výšek ( židle, sedací souprava..)
- Vnitřní úrazové krvácení u dětí
- Úraz el. proudem u dětí
- Otravy
Kurz je zaměřen na poskytování první pomoci jen u dětí.
Kurzovné: 800,-Kč
Cena kurzu zahrnuje oběd.

Termín:

pátek 2. října 9-15 h

pátek 23. října 9-15 h !!! TERMÍN ZRUŠEN !!!

sobota 21. listopadu 9-15 h


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"První pomoc na pracovišti"


Školení první pomoci pro vaše zaměstnance a pro širokou veřejnost. Účastník obdrží potvrzení o absolvování kurzu.
Osnova:
- Zabezpečení místa nehody
- Život zachraňující úkony
- KPR
- Bezvědomí
- Krvácení
- Poranění pohybového aparátu
- Otravy, poleptání
- Úraz el. proudem, křečové stavy
- Popáleniny
Kurzovné: 600,- Kč

Termín:

středa 7. října 9-13 h !!! TERMÍN ZRUŠEN !!!

středa 25. listopadu 9-13 hod

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


" Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách "


Absolventi se orientují v základech poskytování první pomoci a její aplikaci u klientů, kteří využívají sociálních služeb. Vzhledem ke zvýšenému riziku zdravotního selhání klientů ( zejména seniorů), kdy je nutná okamžitá a účelná reakce vedoucí k záchraně lidského života je žádoucí mít zaměstnance orientující se v dané problematice a schopné adekvátně reagovat v případě potřeby.
Osnova:

 • Volání ZZS
 • Úvod do anatomie
 • Základní životní funkce
 • Krvácení
 • Úrazové stavy
 • Neúrazové stavy
 • Transport

Kurzovné: 700,-

Termín:

středa 21. října 9-14 h

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Zdravotník zotavovacích akcí " - INTENZIVNÍ
kurz zdravotník zotavovacích akcí má 41 hodinovou normu a je zaměřen na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci, který je pořádán v souladu se zákonem
č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví (§11) ve znění zákona 274/2003 Sb., a zákona 148/2004 Sb., podle něhož provozovatel školy v přírodě či jiné zotavovací akce musí pro akci zajistit způsobilou fyzickou osobu (zdravotníka) s příslušnou kvalifikací. Je ukončen zkouškou písemnou , ústní a praktickou. Po úspěšném absolvování obdržíte průkaz Zdravotníka zotavovacích akcí, který platí 4 roky, pro pedagogické pracovníky s neomezenou platností. Akreditace MŠMT.

Kurzovné : 2. 700,- Kč Cena zahrnuje 4x oběd

Termín:

čtvrtek - neděle 10.- 13. září

čtvrtek - neděle 15.- 18. října

čtvrtek - neděle 12.- 15. listopadu

!! ZÁJEMCE BUDE DO KURZU PŘIHLÁŠEN PO SLOŽENÍ ZÁLOHY 500,- Kč !!

zálohu je možno uhradit převodem na účet číslo: 6539621/0100 KB, po přidělení VS, nebo v hotovosti na OS ČČK Brno, Křenová 66
Křenová 66, Brno, budova ČČK, přízemí, zasedací místnost.
Při zahájení obdrží každý účastník přesný rozpis přednášek, výukový materiál a veškeré organizační informace.

" První pomoc v angličtine "


Školení první pomoci pro vaše zaměstnance v anglickém jazyce.
Organizace obdrží potvrzení o absolvování kurzu.
Osnova:
- zabezpečení místa nehody
- život zachraňující úkony
- KPR
- bezvědomí
- krvácení
- poranění pohybového aparátu
- otravy, poleptání
- úraz el. proudem, křečové stavy
- popáleninyTermín konání kurzu dle objednávky.
Cena: 600,- Kč


První pomoc pro příslušníky tísňových složek (40 hodin )
Tato norma je určena pro členy HZS, dobrovolné hasiče, příslušníky PČR, příslušníky ostatních nezdravotnických složek IZSTermín konání kurzu dle objednávky.
Cena: 1 900,- KčVšechny kurzy probíhají v zasedací místnosti OS ČČK Brno,

Křenová 66.Na uvedené kurzy je nutné se přihlásit předem - omezená kapacita.