Krvácení

Krvácení je chorobný stav, při kterém krev uniká z cév v důsledku porušení cévní stěny. Následky krvácení jsou přímo úměrné rozsahu krvácení, tedy množství krve, které opustí krevní oběh, a rychlosti, jakou krev z oběhu uniká. Celkové množství obíhající krve je asi 5 litrů . Při ztrátě větší, než je polovina tohoto množství, v kratším časovém intervalu, může dojít ke smrti.

Lidské tělo je schopno vyrovnat se s krevní ztrátou asi 10 %, tedy asi 0,5 až 0,6 l. Při náhlé ztrátě 1/3 krve dochází k rozvoji šoku. Protětím velké tepny (pažní, stehenní, krční) lze vykrvácet za 60-90 sekund.

Obecný postup při zástavě krvácení : 

Provedeme tlak na cévu přímo (stiskneme cévu prsty v ráně; ruce si chráníme gumovými rukavicemi, nebo čistým igelitovým sáčkem; přiložíme tlakový obvaz) nebo nepřímo využitím tlakových bodů nebo začkrcovadla.