Linka 155

Kdy volat 155

Vždy, došlo-li k náhle poruše zdraví, úrazu nebo nehodě s většími následky. Nejčastěji jde o tyto stavy:

 • Neobvyklá bolest na prsou
 • Potíže s dechem, dušnost
 • Porucha vědomí, bezvědomí
 • Vážnější úraz
 • Otrava léky či chemikáliemi

V případě, že se jedná o dlouhodobě trvající poruchu zdraví bez neobvyklého zhoršení, volejte dle potřeby lékařskou službu první pomoci.


Jak volat 155

Číslo linky 155 je vždy bez jakékoliv předvolby. Volání je vždy zdarma. Při telefonování z veřejného telefonního automatu nepotřebujete mince ani kartu. Pozor při volání z mobilního telefonu: vždy zdůrazněte, kde se přesně nacházíte - včetně města, z něhož voláte.

Co říct

Obvyklá sada otázek:

 • Co přesně se stalo - tato informace je nutná k posouzení, jakou pomoc vyslat
 • Přesné místo hlášené události- tato informace je nutná ke snadnému a rychlému nalezení místa události.
 • Informace o postiženém: pohlaví, přibližný věk, počet postižených.
 • Informace o volajícím: číslo telefonu, z něhož voláte pro případný zpětný dotaz při obtížném hledání místa či jiných problémech, popřípadě i jméno volajícího

Příklad otázek: 

 • ODKUD VOLÁTE – MĚSTO, ADRESA, ČÍSLO DOMU, PATRO, ČISLO LAMPY atd.

 • PROČ VOLÁTE – CO SE DĚJE, PŘÍZNAKY, AKTUÁLNÍ STAV

 • JAK DLOUHO POTÍŽE TRVAJÍ, LÉČÍTE SE S NĚČÍM

 • KOLIK JE VÁM LET, STALO SE TO POPRVÉ, OPAKOVANĚ

 • VAŠE JMÉNO, PŘÍPADNĚ VOLAJÍCÍHO, ZVONEK

 • ČEKEJTE NA SANITKU, VRTULNÍK, PŘÍSTUP DO DOMU

 • SPECIFIKA DN, LZZS – POČASÍ, DRÁTY, MÍSTO

 • LZZS - STÁT U POSTIŽENÉHO A MÁVAT NA VRTULNÍK

KDYŽ NENÍ SNÍH - BÍLÉ PROSTĚRADLO
KDYŽ JE SNÍH - COKOLIV BAREVNÉHO