* zábavný * informační * vzdělávací *


bude klub pro volný čas, otevřený každý všední den odpoledne, mezi 12 až 19 hodinou. pro teenagery ve věku 10 - 20 let. Vstup bude zdarma, pohyb v prostorách klubu volný a bez podmínky členství, poplatků a účasti na nějaké aktivitě. Teenageři dle svého zájmu mohou využívat nabídky informací, zábavy i vzdělávání. Nízkoprahový klub bude určen pro volné setkávání teenagarů v kultivovaném a bezpečném prostředí, bez alkoholu, kouření a drog. Přístup do klubu bude umožněn všem bez ohledu na sociální či etnickou příslušnost. Termín nízkoprahový znamená maximálně přístupný, ve snaze odstranit jakékoliv technické, psychologické a sociální bariéry, které by bránily návštěvníkům ve vstupu do prostoru klubu či využití nabídky poskytovaných služeb.

1) Co je to nízkoprahové zařízení ?

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je sociální služba (dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách), ve které pracovníci poskytují dětem a mládeži ve věku mezi 10. a 20. rokem života pomoc v obtížných situacích a také formou prevence usilují o to, aby mladí lidé obtížné situace zažívali v co nejmenší míře a byli si vědomi případných rizik.

2) Co nabízíme ?

Nabízíme doprovod na cestě do dospělosti. Jedná se především o nabídky rozhovorů o problémech, které mladého člověka trápí nebo jsou pro něho momentálně aktuální (otázky dospívání, mezilidských vztahů, sexuálního života, informace o drogch a jejich účincích...), dále naslouchání, pomoc při hledání řešení těžké situace... Nedílnou součástí nabídky je také možnost využití volného času způsobem, který je přijatelný pro dospívajícího a současné tolerovaný společností. Důležitý princip nabídky je dobrovolnost. Nikdo není do ničeho nucený.

3) Jak službu poskytujeme ?

  • dospívajícímu člověku dáváme možnost přijít a popovídat si na nejrůznější, pro něho aktuální, témata, poradit se nebo na cokoliv zeptat, zapojit se do besedy, vyjádřit svůj názor.
  • umožňujeme trávit volný čas v prostorách zařízení bez ohrožování alkoholem, kouřením a jinými drogami.
  • klademe důraz na osobní přístup ke každému člověku.
  • vše se děje na základě dobrovolnosti a anonymity.
  • služby poskytujeme zdarma.