je projekt připravovaný a realizovaný preventivní skupinou našeho spolku. Cílovou skupinou jsou žáci 6, 7 a 8 tříd všech základních a speciálních škol. Zadáním soutěže je malba obrázku s tématem první pomoci. Formát malby je na karton o gramáži 200-250g a velikosti A4. Malovat se smí pouze voskovkami nebo pastelkami. Jiné způsoby (vodové barvy, tempery, fixi apod.) nejsou povoleny a obrázky takto namalované jsou ze soutěže vyřazeny. Každý obrázek musí mít na nepokreslené straně v pravém dolním rohu čitelně napsáno jméno a příjmení autora, třídu a přesnou adresu školy spolu s telefonickým spojením. Doporučujeme údaje vytisknout v PC a nalepit na obraz. Každá z přihlášených škol zasílá za každou třídu dva nejlepší obrázky. Po ukončení soutěže v předem známém termínu, budou doručené obrázky hodnoceny odbornou komisí, kterou budou tvořit nejen zástupci našeho spolku, ale i města a dalších institucí. Porota určí malby jednotlivých kategorií na prvních třech místech pro které jsou připraveny ceny v podobě různých pomůcek, sladkostí, prezentačních předmětů a pro první místa mimo jiné zajistí pořadatel vlastním školicím střediskem školení neodkladné první pomoci s malým překvapením.


Školy se mohou do projektu přihlásit pomocí přihlášky, která jim bude zaslána na základě jejich žádosti. Registrační poplatek činní 200,-Kč za školu.

1. místo : 

2. místo :

3. místo :

4. - ? místo :