kurz První pomoci pro pedagogy

Profese učitele s sebou nese velkou zodpovědnost a rizika.

V našich kurzech Vás naučíme, jak nepanikařit a umět poskytnout adekvátní první pomoc v jakékoli situaci. Zároveň Vám ukážeme, jak tyto dovednosti dál předat zábavnou formou Vašim žákům a studentům.

Nedílnou součástí programu bude také nácvik simulované komunikace s operačním střediskem zdravotnické záchranné služby a zároveň seznámení s mobilní aplikací Záchranka.

Dále v kurzu klademe důraz na nácvik neodkladné resuscitace na resuscitačních modelech, včetně nácviku použití automatického externího defibrilátoru (AED).

Učitel vzdělaný v poskytování první pomoci je pro nás nepostradatelný článek v procesu edukace laické veřejnosti.

Pro učitele tělesné výchovy nabízíme také kurz Záchrany tonoucího.

Našimi lektory jsou záchranáři i lékaři, kteří pracují jak na zdravotnické záchranné službě, tak i na specializovaných pracovištích intenzivní péče.

Zároveň nabízíme kompletaci Vašich lékárniček na pracovišti, aby odpovídaly platným předpisům a normám dle platné legislativy ČR.

Každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu.

  • Určeno pro: pedagogické pracovníky všech typů a stupňů škol
  • Délka kurzu: 2 - 3 hod
  • Místo konání: u Vás ve škole / u nás
  • Cena: 300,- Kč / osoba