Zdravotník zotavovacích akcí 

Kurz zdravotník zotavovacích akcí má 41 hodinovou normu a je zaměřen na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci, který je pořádán v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví (§11) ve znění zákona 274/2003 Sb., a zákona 148/2004 Sb., podle něhož provozovatel školy v přírodě či jiné zotavovací akce musí pro akci zajistit způsobilou fyzickou osobu (zdravotníka) s příslušnou kvalifikací. Kurz probíhá ve čtyřech osmihodinových blocích o víkendech a je zakončen zkouškou písemnou, ústní a praktickou. Po úspěšném absolvování obdržíte průkaz Zdravotníka zotavovacích akcí, který platí 4 roky, pro pedagogické pracovníky s neomezenou platností. Akreditace MŠMT. 


Stručný obsah kurzu: 1) Základy složení a funkce lidského těla, 2) První pomoc, 3) Péče o nemocné, 4) Práce zdravotníka během zotavovací akce, 5) Základy zdravotnické dokumentace, 6) Hygiena a epidemiologie, 7) Prevence a bezpečnost u vody. Teorie se prolíná s praxí při simulovaných poraněních.


Určeno pro: širokou veřejnost
Rozsah školení: 41 hodin
Platnost akreditovaného osvědčení: neomezena
Cena: 2 300,00 Kč / osoba (cena zahrnuje obědy)
Cena doškolovacího kurzu: 700,00 Kč / osoba (délka 4 hod. teorie + 4 hod. praxe, 1x za 4 roky)

Kurz bude otevřen při minimálním počtu přihlášených 6 osob.

Termíny kurzů:


Doškolovací kurz:


________________________________________________________________________________________
ZÁJEMCE BUDE DO KURZU PŘIHLÁŠEN PO SLOŽENÍ ZÁLOHY 500,- Kč !!

Zálohu je možno uhradit převodem na účet číslo: 117707800 / 5500 vedený u Raiffeisen Bank po přidělení VS, nebo v hotovosti v kanceláři ZČL, Paní Zdislavy 418/8, 470 01 Česká Lípa.

Při zahájení obdrží každý účastník přesný rozpis přednášek, výukový materiál a veškeré  organizační informace.