Zdravotník zotavovacích akcí

Kurz zdravotník zotavovacích akcí má 44 hodinovou normu a je zaměřen na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci, který je pořádán v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví (§11) ve znění zákona 274/2003 Sb., a zákona 148/2004 Sb., podle něhož provozovatel školy v přírodě či jiné zotavovací akce musí pro akci zajistit způsobilou fyzickou osobu (zdravotníka) s příslušnou kvalifikací. Kurz probíhá z pravidla 2x týdně a to v pátek a sobotu (není-li stanoveno jinak), a je zakončen zkouškou písemnou, ústní a praktickou. Po úspěšném absolvování obdržíte průkaz Zdravotníka zotavovacích akcí, který platí 4 roky, pro pedagogické pracovníky má neomezenou platností. Kurz je akreditován MŠMT. 


Stručný obsah kurzu: 1) Základy složení a funkce lidského těla, 2) První pomoc, 3) Péče o nemocné, 4) Práce zdravotníka během zotavovací akce, 5) Základy zdravotnické dokumentace, 6) Hygiena a epidemiologie, 7) Prevence a bezpečnost u vody. Teorie se prolíná s praxí při simulovaných poraněních. Nácvik záchrany tonoucího bude realizován vždy na vodní ploše za přítomnosti plavčíka.


Určeno pro: pedagogické pracovníky + širokou veřejnost
Rozsah školení: 44 hodin
Platnost akreditovaného osvědčení: pro pedagogické pracovníky neomezena, 
Cena: 3 300,00 Kč / osoba 
Cena doškolovacího kurzu: 700,00 Kč / osoba (délka 4 hod. teorie + 4 hod. praxe, 1x za 4 roky)

Kurz bude otevřen při minimálním počtu přihlášených 6 osob.

Termíny kurzů:   4. říjen - 17. listopad 2023
                               

Doškolovací kurz:


Odborný garant: Mgr. Zdeňka Bejvlová, všeobecná sestra/porodní asistentka/učitel odborných předmětů na SZŠ
________________________________________________________________________________________
CELÁ ČÁSTKA MUSÍ BÝT UHRAZENA DO ZAHÁJENÍ KURZU !!

Kurzovné je možno po vzájemné dohodě uhradit ve 2 splátkách s tím, že poslední splátka musí být uhrazena před závěrečnými zkouškami. 

Platbu je možno poukázat na účet: 650 4554 389 / 0800 vedený u České spořitelny, jako variabilní symbol, prosím, uveďte Vaše jméno + příjmení.

Při zahájení obdrží každý účastník přesný rozpis přednášek, výukový materiál a veškeré  organizační informace.