Adaptační pobyty

Školami čím dál oblíbenější a využívanější způsob nástupu do nového kolektivu. Pomužeme Vám hravou formou stmelit kolektiv a vytvořit pouto mezi žáky a novými učiteli. Pomůžeme Vám vybudovat důvěru, která je základem pro spolupráci.

Cílem adaptačního kurzu je primární prevence mimo rámec školní docházky, dosáhnout vzájemné spolupráce ve skupině, dosáhnout rychlejšího odhalení schopností a dovedností jak jedince, tak i skupiny. Možnost jednodušeji nalézt své místo ve skupině, ale i předcházení sociálně patologickým jevům jako jsou šikana, kriminalita, alkoholismus rasismus...

My vám zcela zdarma seženeme co nejlevnější dopravu, ubytování a stravu, nám platíte pouze program, materiál i vyškolené instruktory a zdravotníka s plně vybavenou lékárnou a služebním vozidlem pro případné odvozy k lékaři, a jste dále bez starostí. Navíc, v případě vašeho zájmu vám do týdne od ukončení pobytu zašleme hodnocení třídy i jednotlivců v ní, a budete-li chtít, i přístupu učitelů k žákům a opačně.

Adaptační kurzy děláme jak pro základní, tak pro střední školy.