O nás


ZÁCHRANÁŘI ČESKÁ LÍPA z.s. - jsme nová vzniklá organizace na území Českolipska, která se bude snažit odvádět svou práci zcela profesionálně a kvalitně. Moderní výukové vybavení, zkušení lektoři, záchranáři, jiní zdravotničtí pracovníci, nebo lidé se zájmem o první pomoc a pohotovostní medicínu, ti všichni neodmyslitelně budou patřit k našemu spolku. Stěžejní činností bude výuka zájemců v poskytování neodkladné první pomoci, pořádaní preventivních akcí, realizace celorepublikových soutěží pro profesionální i dobrovolné záchranáře a studenty těchto oborů a v neposlední řádě zásahová činnost.  

Naše organizace se bude starat o mnohé a snažit se být organizací prakticky prospěšnou. Doufáme, že u nás naleznete pro Vás atraktivní a příjemné prostředí a že naše organizace bude místem, kde se budete cítit uvolněně a pohodlně. Svých návštěvníků a klientů si budeme velmi vážit a největším vyznamenáním pro nás bude, když se k nám rádi vrátí. Navštivte nás a sami budete moci naši činnost posoudit popřípadě se stát jedním z nás. Vaši podporu jistě uvítáme.

Pro veškeré zájemce bude připraveno několik specificky zaměřených kurzů, z kterých si mohou vybrat ten, který jim bude nejvíce vyhovovat. Pokud není s nabídkou žadatel spokojen je možnost přípravy a realizace kurzu, nebo výcviku individuálně, dle potřeb a přání zákazníka. Snažíme se vyhovět zákazníkovi ve všech požadavcích. Profesionalita a příjemné vystupování je u našich členů samozřejmostí. K dispozici máme výukové a výcvikové modely na vysoké úrovni od značkových firem. Zajistíme tím, co nejkvalitnější a nejvěrohodnější nácvik postupů v poskytování první pomoci.

Do naší cílové skupiny patří všichni, jež mají zájem o neodkladnou první pomoc a chuť se naučit něčemu novému a potřebnému. Díky zkušenostem a neustálému rozvoji naší činnosti máme připravené programy pro děti od mateřských škol, až po zaměstnance firem a podniků. Naše členy poznáte podle červeného stejnokroje a identifikačního průkazu.

Klademe vysoké nároky, na zvyšování odbornosti celé členské základny. Členi jsou povinni každý rok absolvovat školení zaměřená nejen na problematiku popálenin či novorozenců. Dalším požadavkem je absolvování sezónních kurzů horské služby v zimě a v létě, nácviku záchrany ve vodě či práce s horolezeckou technikou. Nedílnou součástí praxe budou stáže na převozových vozech smluvních partnerů.

Martin Šimánek
zakladatel a ředitel