Nabídka služeb

SOCIÁLNÍ ČINNOST

Senior odvoz

Ambulantní asistence

Nízkoprahový klub

Azylový dům

Sociální bydlení

Dům na půl cesty

Domov pro matky s dětmi

Pečovatelská služba

Domácí ošetřovatelská péče

Rodinná poradna

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Náhradní rodinná péče

Osobní asistence

Ošacovací centrum