Nabídka služeb

ZDRAVOTNICKÁ ČINNOST

Výuka první pomoci na MŠ

Výuka první pomoci na ZŠ

Kurzy první pomoci

Ukázky práce a vybavení

Maskérství

Zdravotnické asistence

Pronájem zdravotnických pomůcek

Dopravní zdravotní služba

Ordinace praktického lékaře

SOCIÁLNÍ ČINNOST

Senior odvoz

Ambulantní asistence

Nízkoprahový klub

Azylový dům

Sociální bydlení

Dům na půl cesty

Domov pro matky s dětmi

Pečovatelská služba

Domácí ošetřovatelská péče

Rodinná poradna

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Náhradní rodinná péče

Osobní asistence

Ošacovací centrum