Nabídka služeb

Zdravotnická činnost

Sociální činnost

Pobytová činnost

Výuka první pomoci na MŠ

Výuka první pomoci na ZŠ

Kurzy první pomoci

Ukázky práce a vybavení

Maskérství

Zdravotnické asistence

Pronájem zdravotnických pomůcek

Dopravní zdravotní služba

Ordinace praktického lékaře

Senior odvoz

Ambulantní asistence

Nízkoprahový klub

Azylový dům

Sociální bydlení

Dům na půl cesty

Domov pro matky s dětmi

Pečovatelská služba

Domácí ošetřovatelská péče

Rodinná poradna

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Náhradní rodinná péče

Osobní asistence

Ošacovací centrum