První pomoc

První pomoc se dá charakterizovat jako poskytnutí léčebné péče před příjezdem zdravotní pomoci odborné, před příjezdem sanitky s lékařem. Cílem je především zachránit člověku život, protože první pomoc jako taková, pokud nebereme pomoc v domácnosti, se většinou vztahuje k těžkým úrazům nebo nehodám, nebo opravdu závažným situacím v životě člověka a je důležité především udržet dýchání, udržet volné dýchací cesty a udržet činnost srdíčka.

K základním pravidlům poskytnutí první pomoci je zachování klidu, protože jakmile nás zachvátí panika, tak nejsme schopní udělat žádný rozumný čin, abychom mohli pomoct postiženému.

Poskytnutí první pomoci je věcí morálky. Zároveň je to povinnost vyplývající ze zákona. Každý kdo je v situaci kdy by mohl poskytnout první pomoc a rozhoduje se jestli ji poskytnout nebo ne, by si měl uvědomit, že se sám může někdy ocitnout v situaci, kdy bude potřebovat něčí pomoc. Bohužel v dnešní době jsou si lidé k sobě navzájem lhostejní, o čemž svědčí mnohé případy. Nejhorší na této věci je to, že zbytečně umírají lidé, kteří by mohli klidně žít. Stačilo jim k tomu málo. Třeba jen to aby někdo zavolal lékařskou pomoc, nebo aby provedl pár jednoduchých úkonů. Každý kdo někdy poskytl první pomoc si zaslouží obdiv nás všech. Svědčí to o jeho vysokých etických a lidských vlastnostech. Útěk před první pomocí nikomu život nezachrání.


IMPROVIZACE

KRVÁCENÍ

MOZKOLEBEČNÍ PORANĚNÍ

OBVAZOVÁ TECHNIKA

OMRZLINY

OTRAVY

PNEUMOTHORAX

PODCHLAZENÍ

POLOHOVÁNÍ

POPÁLENINY

PORANĚNÍ BŘICHA

PORANĚNÍ KLOUBŮ

PORANĚNÍ MENŠÍHO ROZSAHU

PORANĚNÍ MÍCHY a PÁTEŘE

PORANĚNÍ SVALŮ

PŘEHŘÁTÍ

STABILIZOVANÁ POLOHA

TRANSPORT

ZÁSTAVA DECHU

ZÁSTAVA KREVNÍHO OBĚHU

ZLOMENINY

RESUSCITACE