Bezvědomí

Bezvědomí je projevem poruchy činnosti centrální nervové soustavy a bezprostředně ohrožuje život člověka, především udušením. Příznaky: člověk leží zhroucen na podložce, má zcela povolené svalové napětí, tedy i závěs jazyka, který vlastní vahou zapadá k zadní stěně hltanu a uzavírá tak přístup vzduchu do dýchacích cest a dochází k dušení. Nereaguje na vnější podněty slovní ani mírně bolestivé Příčiny bezvědomí: Selhání dýchání (tonutí, dušení, otok dýchacích cest) Selhání oběhu (nemoci cév, srdce, plicní embolie, ztráta krve) Selhání centrálního nervového systému Uštknutí jedovatými živočichy První pomoc: Pokus o navázání kontaktu - zjištění stavu vědomí (oslovení, zatřesení) Šetrné otočení na záda kontrola ústní dutiny (popř. její vyčištění) Uvolnění dýchacích cest záklonem hlavy nebo trojitým manévrem (1 - předsunutí dolní čelisti, 2 - otevření úst, 3 - mírný záklon hlavy) Kontrola dechu . (poslechem, pohledem, pohmatem) , kontrola tepu Vyšetření druhotných poranění Uložení do stabilizované polohy, která zabezpečuje stále volné dýchací cesty a zabraňuje vdechnutí žaludečního obsahu