Informace pro sponzory

Sic si vědomi toho že nejsme mediální gigant a naše možnosti propagace sponzorů jsou omezené, doufáme, že se nám touto formou podaří udržet činnost tohoto spolku.

Co můžeme nabídnout :

 • umístění odkazu Vašich internetových stránek na webové prezentaci našeho spolku. Jedná se o základní možnost zviditelnění našich partnerů na stránkách, které jsou pravidelně aktualizovány a spravovány
 • umístění internetového odkazu našeho spolku na Vaše internetové stránky. Odkaz na neziskovou organizaci, kterou Vaše společnost podporuje velmi zvyšuje IMAGE společnosti v očích návštěvníků webové prezentace.
 • vydání prezentačního certifikátu stvrzujícího podporu našeho spolku. Osvědčení slouží ke zviditelnění sponzorských aktivit společnosti vůči Vašim zákazníkům či klientům. Je určeno k umístění na viditelné plochy, internetovou prezentaci apod.
 • poskytnutí obrazového prezentačního materiálu Vaší společnosti. Prezentace je určena k možné informovanosti dalších osob o činnosti organizace, kterou podporujete.
 • prezentaci Vaší značky (loga) na našich záchranářských odevěch. Tato prezentace je účinná při akcích, které jsou zaznamenávány médii.

Pro prezentaci společnosti :

 • prezentaci Vašich letáků na všech akcích našeho spolku. Během těchto akcí je možná prezentace Vašich reklamních a propagačních materiálů široké veřejnosti.
 • prezentaci Vašeho produktu, značky či služeb na materiálech vydávaných našim spolkem. Součástí naší činnosti je vydávání různých, zpravidla tištěných materiálů s tématikou prevence první pomoci, pobytu u vodních ploch apod. Vaše společnost může být zviditelněna na těchto materiálech.

Pro společnost a její zaměstnance :

 • účast našeho spolku na prezentačních akcích pořádaných Vaší společností.
 • během akcí pořádaných Vaší společností můžeme předvést ukázky poskytování první pomoci, vodní záchrany či záchrany pomocí lanových technik.
 • další částí může být prezentace techniky a vybavení. Uspořádání ukázkových a prezentačních akcí pro zaměstnance Vaší společnosti.
 • na základě dohody můžeme uspořádat speciální akce pro pracovníky Vaší společnosti a jejich rodinné příslušníky se zaměřením na záchranné činnosti.
 • zdravotní asistence při zajišťování akcí Vaší společnosti
 • při účasti na Vámi pořádaných akcích jsme připraveni zajistit zdravotnické zajištění včetně lékařského dohledu.

Samozřejmostí je možnost odečtení sponzorského daru z daňového základu a průhlednost hospodaření naší organizace.

zpět