Spolupráce se společností ADLER Czech, a.s.

30.05.2017

Představitel naší organizace Martin Šimánek oslovil společnost ADLER Czech, a.s. s žádostí o materiální sponzorský dar formou spolupráce. Tato nabídka byla ze strany dárce přijata a dnes, tj. 30. května t.r. došlo z naší strany k podpisu Smlouvy o reklamě, kterou se zavazujeme na svých internetových stránkách a dalších k tomu vhodných místech reprezentovat společnost ADLER Czech, a.s. a její výrobky. Spolupráce si velmi ceníme.