Teplé jídlo zdarma

23.05.2017

 I přestože jsme neziskový spolek (organizace), snažíme se pomáhat potřebným. V rámci své činnosti budeme od měsíce července (2.) v České Lípě na náměstí T. G. Masaryka od 13 hodin rozdávat každou první neděli v měsíci teplé jídlo. Všichni jste srdečně zváni :-). Další rozdávání teplého jídla proběhne 6. srpna, 3. září, 1. října, 5. listopadu a 3. prosince t.r. 

 Pro tuto akci hledáme sponzory, kteří by byli ochotni finančně či materiálně přispět na její realizaci. Možná si právě kladete proč by jste měli přispívat na jídlo např. pro bezdomovce, ale věřte, že na ulici se může dostat každý z nás.