Sociální farma LÍPA

24.06.2020

Sociální zemědělství je definováno jako souhrn činností využívajících zemědělské zdroje, rostlinné i živočišné, za účelem tvorby adekvátního prostředí pro různě zdravotně nebo sociálně znevýhodněné osoby a širokou veřejnost s cílem poskytovat jim možnost pracovního uplatnění, napomáhat jejich integraci do společnosti, nebo prostřednictvím vzdělávání a volnočasových aktivit přispívat k jejich vztahu k venkovu a přírodě. V tomto smyslu se jedná o to, aby byly v rámci zemědělského podniku nebo zemědělských činností vytvořeny podmínky, jež umožní zapojení osob se specifickými potřebami do běžných zemědělských činností s cílem zajistit jejich rozvoj a podporu a zlepšit jejich život.

   Naše chráněná dílna by chtěla zaměstnávat více jak 50% postižených osob, se zaměřením na chov zvířat. Na farmě jsou chována hospodářská zvířata, o která se budou starat klienti, pod vedením instruktorů. Budou to převážně lidé s mentálním postižením středně těžkého stupně, z okolních spádových vesnic. Celkem zde bude pracovat 5 zaměstnanců, kteří se naučí samostatnosti, odpovědnosti a osvojení si pracovních návyků. Stánou se součástí společnosti a najdou svou důstojnost a sebevědomí. Práce v dílnách bude probíhat vždy pod dohledem a vedením způsobilé osoby. Hlavním předmětem činnosti je péče o hospodářská zvířata.

Zázemí farmy umožní nabízet i další služby. Je to jednak praktické vyučování a vzdělávací programy pro školy a školky ve cvičné stáji. Cvičná stáj je místem sloužícím k přirozené výuce návštěvníků programu. Děti a mládež se učí pečovat o zvířata v jejich prostředí.

 V souvislosti s realizací tohoto projektu hledame ochotné a trpělivé dobrovolníky, kteří by rádi pomohli a věnovali kousek svého času potřebným.

 V rámci námi realizovaného projektu Nova šance a na základě spolupráce se do realizace projektu v případě podmíněného propuštění zapojí i níže uvedení :

Václav Podrábský      vystaven Příslib prace dne 14. 7. 2020

Jan Halčin                  vystaven Příslib práce dne

Jan Krušina                vystaven Příslib práce dne