Otravy

Otrava alkoholem : 

V první fázi má alkohol povzbuzující účinky. Později ale tlumí centrální nervový sytém, způsobuje změny nálady, zhoršuje orientaci, oslabuje soustředění, zhoršuje koordinaci pohybů. Může způsobit i bezvědomí. Důležité je udržet průchodnost dýchacích cest. Osobu v bezvědomí uložíme do stabilizované polohy, aby případné zvratky mohly volně vytékat. Dbáme na zajištění dostatečného tepla.. U osoby při vědomí se můžeme pokusit vyvolat zvracení a vyloučit tak alkohol z těla. Zvracení nejlépe vyvoláme podrážděním horního patra prstem. Použijeme prst postiženého, nikoli svůj vlastní.


Otrava saponáty : 

Při pozření saponátu nevyvoláváme zvracení, abychom nezpůsobili vznik pěny (postižený by ji mohl vdechnout), ani neředíme vodou. Saponáty nejlépe zredukujeme mastnotou, proto dáme postiženému vypít co nejvíce oleje.


Otrava léky a drogami : 

První pomoc: je-li postižený po požití léků při vědomí, podáme mu vypít osolenou vodu a vyvoláme zvracení (mechanickým drážděním kořene jazyka); dále mu podáme několik rozdrcených a ve vodě rozpuštěných tablet živočišného uhlí (nikdy nepodávejte mléko, černou kávu, alkohol); uložíme postiženého do stabilizované polohy; přivoláme odbornou lékařskou pomoc; sledujeme dech a tep a v případě selhávání zahájíme resuscitaci; do příjezdu odborné lékařské pomoci se snažíme zjistit co postižený požil a případně zajistíme obal od požitých léků a části exkrementů.