první pomoc pro příslušníky tísňových složek

4 denní kurz první pomoci je určen

  • členům HZS, Policie ČR
  • dobrovolným hasičům
  • městským policistům
  • ostatním zájemcům

Kurz je rozvržen do dvou víkendů, zahrnujících teorii první pomoci, praxi první pomoci na namaskovaných poraněních, pomoc s použitím pomůcek (AED, vakuové dlahy, ruční resuscitátor...) + zkoušky a lekci tréninku vodní záchrany, která se odehrává v bazénu v areálu Zemědělské univerzity v Suchdole.

Naučíte se poskytovat první pomoc při život ohrožujících stavech, ale i běžných poraněních. Výhodou kurzu je velké množství pratického ošetřování na namaskovaných poraněních.