Školení pro firmy

Délka školení první pomoci pro zaměstnance

4 výukové hodiny* v jednom dni

Základní informace o školení první pomoci pro zaměstnance

Jedná se o školení koncipované jako součást BOZP. Je určené pro posluchače, kteří již nějaké školení první pomoci v minulosti absolvovali a potřebují si své znalosti osvěžit. V případě, že Vaši firemní zaměstnanci předchozím školením první pomoci neprošli, doporučujeme jako úvodní školení "Základy první pomoci u dospělých" v délce 12 výukových hodin.

Náplní školení pro firmy a zaměstnance je zopakování základních postupů v první pomoci při život ohrožujících stavech a zdůraznění novinek v těchto postupech. Prakticky si posluchači vyzkouší nepřímou masáž srdce na resuscitačním fantomu.

Přednášku jsme schopni uspořádat přímo v sídle Vaší společnosti, případně můžeme nabídnout prostory naší učebny. K firemnímu školení neposkytujeme žádnou literaturu, na konci přednášky budou účastníci krátce přezkoušeni z nabytých znalostí. Za absolvování nenabízíme žádný certifikát, pouze potvrdíme proškolení osob. 

Cena školení první pomoci pro zaměstnance

350 Kč za proškolenou osobu

Minimální počet posluchačů není stanoven, maximální počet posluchačů je 10. V případě většího počtu nabízíme slevu! Pro více informací nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese ceska.lipa@zachranaricl.eu nebo na čísle 728 469 579.

Nabídka dalších školení

Dále Vám také nabízíme naše standartní školení pro veřejnost, které pravidelně vyučujeme v naší učebně. V případě Vašeho zájmu rádi některý z těchto školení uspořádáme také pro Vaše zaměstnance. Vybrat si můžete z následující nabídky:

  • Základy první pomoci u dospělých - 12 výukových* hodin
  • Základy první pomoci u dětí - 8 výukových* hodin
  • Základní norma zdravotnických znalostí - 20 výukových* hodin
  • Zdravotník zotavovacích akci - 40 výukových* hodin

Jednotlivá školení jsme schopni uspořádat přímo v sídle Vaší společnosti, případně můžeme nabídnout prostory naší učebny.

Pokud by Vám nevyhovovala osnova školení, jsme schopni témata školení upravit podle Vašich požadavků a například se více soustředit na konkrétní problematiku důležitou pro Vaše zaměstnance.