Sociální akademie

 Sociální akademie bude projekt realizovaný naším Výcvikovým, vzdělávacím a školícím střediskem. Svoji oficiální číinnost za splnění všech předpokladů zahájí v září 2017 a bude jedním ze zařízení spolku ZÁCHRANÁŘI ČESKÁ LÍPA, z.s. 

 Našim cílem bude poskytovat kvalitní vzdělávání nejen pracovníkům v sociální oblasti (Pracovník v sociálních službách, Sociální pracovník a Vedoucí pracovník), ale i prostým lidem se zájmé o tuto problematiku. V plánu je i pořádání kurzů pro náhradní rodinnou péči.

 Při výběru lektorů a témat kurzů budeme vycházet z aktuální situace v sociálních službách a z požadavků personálu poskytovatelů sociálních služeb. Spolupracovat bude s lektory, kteří jsou sami aktivně zapojení do dění v sociálních službách, mají vlastní praktickou zkušenost s prací v sociální oblasti, mnohdy tuto profesi vykonávají současně vedle lektorské činnosti. 

Naše kurzy budou koncipovány tak, aby si účastníci odnesli nejen teoretické základy dané problematiky, ale i praktické dovednosti, které budou moci aplikovat v praxi. Jedná se o interaktivní kurzy, účastníci si nově nabyté poznatky a dovednosti ověří a vyzkouší prakticky přímo na kurzu pod vedením lektora. Naši vizí je být poskytovatelem kvalitního, cenově i místně dostupného a v praxi použitelného vzdělávání napříč celým spektrem profesí v sociálních službách. Informace ke kurzům získáte zde. Ke kurzům pro náhradní rodinnou péči zajišťujeme i HLÍDÁNÍ DĚTÍ v naší vybavené herně. Děti jsou pod dozorem zkušeného animátora. Při přihlašování na kurz stačí nahlásit jejich věk a počet. Ceník pro rok 2017: 100,- Kč/hod. za 1 dítě (proplácí většina organizací). Cena zahrnuje animátora a pitný režim.Pro klienty s dohodou u ZČL z.s. zdarma.