Vzdělávací, výcvikové a školící středisko

Náplň činnosti

 • interní vzdělávání a výcvik členů 
 • podíl na přípravě cvičení IZS spolu s pracovištěm krizové připravenosti
 • organizace publikační aktivity ZÁCHRANÁŘŮ ČESKÁ LÍPA z.s.
 • monitoring odborných vzdělávacích akcí, konferencí a publikací
 • vedení knihovny odborné literatury a zapůjčování
 • zajišťování odborných stáží a školení pro členy
 • zajišťování odborných stáží studentů zdravotnických oborů
 • externí vzdělávání pro složky integrovaného záchranného systému
 • komerční školení první pomoci Komerční školení první pomoci
 • kurzy a školení vedou zkušení lektoři
 • absolventi kurzu obdrží potvrzení o absolvování vzdělávací akce

Kontakt: +420 480 023 285 , vzdelavani@zachranaricl.eu | vvss@zachranaricl.eu

Veškeré informace o odborných kurzech či stážích a praxích naleznete v "Komerčních službách"


Výcvikové, vzdělávací a školící středisko bude konstituováno k 1. červnu 2017 jako nedílná součást organizace a bude plnit důležitou funkci při zajišťování úkolů spolku v oblasti vzdělávání. Sídlo výcvikového, vzdělávacího a školícího střediska ZČL z.s. bude na adrese:

___________________
470 01  Česká Lípa

Na základě akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR, Institutu pro další vzdělávání a České lékařské komory zabezpečuje další vzdělávání a doškolování lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků v oblasti přednemocniční neodkladné péče. Po dohodě se zdravotnickými školami (SZŠ, VZŠ, VŠ) zajišťuje praktický výcvik žáků a posluchačů těchto škol, včetně odborných praxí a stáží na výjezdových stanovištích jako součást výjezdních skupin ZZS. Velkou měrou se podílí na školení příslušníků a pracovníků složek IZS a dalších vybraných skupin dle zvláštních předpisů krizového, havarijního a obranného plánování České republiky.

Úkolem výcvikového, vzdělávacího a školícího střediska je:

 • Napomáhat celoživotnímu vzdělávání zdravotnických pracovníků a vzdělávání jiných odborných pracovníků.
 • Vytvářet podmínky k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče.
 • Seznamovat vybrané kategorie zdravotnických pracovníků s "krizovou legislativou" řešící likvidaci následků přírodních a jiných katastrof, hromadných neštěstí a mimořádných událostí. Seznamovat tyto pracovníky s plněním úkolů souvisejících se zajištěním obrany státu.
 • Volenými tématy přispívat k profesnímu rozvoji pracovníků ZZS Jihočeského kraje i příslušníků HZS a Policie ČR a tím dosáhnout zkvalitnění práce záchranných složek.

Školící program:

 • Základním cílem je organizovat vzdělávací akce v rámci postgraduálního i pregraduálního vzdělávání, přesně odpovídajícího potřebám cílových skupin.
 • Opakované proškolení v dovednostech a znalostech potřebných při práci v přednemocniční neodkladné péči.
 • Každá pořádaná vzdělávací akce odpovídá konkrétní poptávce nebo pokrývá vymezený okruh problémů a znalostí vedoucích k osvojení nových a klíčových dovedností pracovníků odpovídajících požadavkům vykonávané činnosti na kvalitativně vyšší úrovni.
 • Časový rozsah a náplň kursů jsou navrženy individuálně pro každý jednotlivý kurs tak, aby byl dosažen požadovaný stupeň znalosti a dovednosti účastníků kursu.
 • Činností vzdělávacího a výcvikového střediska nejsou nikterak omezeny další aktivity v oblasti vzdělávání, které pořádají a organizují jednotlivá oblastní střediska dle svých aktuálních potřeb.
 • Formulář s ceníkem pro objednávku výuky první pomoci, školení či exkurze na zdravotnické záchranné službě ke stažení zde.

Hlavní cílové skupiny vzdělávacích akcí

 • děti, mládež, teenageři, dospělí a senioři
 • pedagogičtí pracovníci
 • statní instituce a jiné organizace
 • soukromé podniky a společnosti

Vedlejší cílové skupiny

 • lékaři, záchranáři, pracovníci KOZS, řidiči ZZS a ostatní zdravotničtí zaměstnanci 
 • příslušníci jednotek HZS
 • příslušníci PČR
 • ostatní složky IZS

Vybavení vzdělávacího a výcvikového střediska

Výcvikové, vzdělávací a školící středisko by mělo disponovat moderní učebnou (budovou), která bude vybavena řadou speciálních pomůcek umožňujících praktický nácvik nejrůznějších modelových situací z oblasti přednemocniční neodkladné péče. K dispozici bude figurína na nácvik a kontrolu správného provádění kardiopulmonální resuscitace má zpětnou vazbu ve formě elektronického závěrečného zhodnocení. Nepostradatelným vybavením bude i simulátor srdečních rytmů a základní modely pro nácvik laické resuscitace. Naším výjimečným a oblíbeným pomocníkem je speciálně upravený plyšový medvídek, kterého používáme při výuce předškoláků.