Výuka první pomoci na 

základních školách

   Pro Vaší školu připravíme kurz na míru. Program je pro žáky základních a středních škol veden moderní, zábavnou a interaktivní formou. Žáci se naučí, jak rozpoznat závažnost akutního stavu, prakticky si vyzkouší ošetřit rány, zlomeniny i krvácení. Vedeme žáky k týmové spolupráci a motivujeme je k poskytnutí první pomoci. Neopomíjíme ani bezpečnost a prevenci.

   Připravíme reálně namaskované modelové situace poranění, včetně nácviku neodkladné resuscitace na resuscitačních modelech. Nacvičíme také simulovanou komunikaci s dispečinkem zdravotnické záchranné služby. K dispozici bude plně vybavený sanitní vůz. Žáci se vyzkouší přístroje i vybavení pod vedením profesionálních zdravotníků a záchranářů.

   Program, který nabízíme, probíhá ve Vaší škole, včetně atraktivní ukázky sanitního vozu. Výuka obsahuje celou řadu důležitých informací a velká část je věnována praktickému nácviku včetně nácviku neodkladné resuscitace.


Délka kurzu : od 90 minut (2 vyučovacích hodin)

Místo konání : ve Vaší škole

Cena : 25,- Kč / osoba (cestovné na území Českolipska nehradíte)

Každý účastník obdrží certifikát "Malý zdravotník"