život zachraňující úkony

Život zachraňující úkony jsou činnosti, které provádíme v případě bezprostředního ohrožení života jedince. V těchto případech pouze rychlý a účelný zásah druhé osoby rozhoduje o životě jedince.

Mezi život zachraňující úkony patří:

  1. Přivolání rychlé zdravotnické pomoci (RZP)
  2. Péče o postiženého v bezvědomí
  3. Kardiopulmonální resuscitace- oživování
  4. Protišoková opatření
  5. Ošetření zevního pneumotoraxu
  6. Zástava masivního krvácení