základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky

 Cílem školení je prohloubit či obnovit znalosti pedagogických pracovníků v oblasti zdravovědy, anatomie a poskytování laické první pomoci. Úspěšný absolvent tohoto kurzu umí správně poskytnout život zachraňující úkony a ošetřit i další drobná poranění, která mohou vzniknout v rámci školních i mimoškolních aktivit u jeho svěřenců. Základy první pomoci jsou rozšířené o akutní stavy u dětí.

Učitelé mohou získané znalosti a dovednosti uplatnit ve vedení kroužku Mladých zdravotníků, při výuce v hodinách přírodopisu, případně v rámci programu "Ochrana člověka za mimořádných situací". Absolvent získá osvědčení o absolvování kurzu.

                 Určeno pro: Pedagogické pracovníky na všech stupních
                 Rozsah školení: 20 hodin
                 Platnost osvědčení: neomezena
                 Cena: 1 500,00 Kč / osoba (osvobozeno od DPH)

                 Termíny kurzů: