základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky

 Cílem školení je prohloubit či obnovit znalosti pedagogických pracovníků v oblasti zdravovědy, anatomie a poskytování laické první pomoci. Úspěšný absolvent tohoto kurzu umí správně poskytnout život zachraňující úkony a ošetřit i další drobná poranění, která mohou vzniknout v rámci školních i mimoškolních aktivit u jeho svěřenců. Základy první pomoci jsou rozšířené o akutní stavy u dětí.

Učitelé mohou získané znalosti a dovednosti uplatnit ve vedení kroužku Mladých zdravotníků, při výuce v hodinách přírodopisu, případně v rámci programu "Ochrana člověka za mimořádných situací". Absolvent získá osvědčení o absolvování kurzu.

               
Určeno pro: Pedagogické pracovníky na všech stupních
Rozsah školení: 20 hodin
Platnost osvědčení: neomezena
Cena: 1 500,00 Kč / osoba (osvobozeno od DPH)

Číslo akreditace: probíhá akreditace MSMT- 
Každý účastník obdrží osvědčení s NEOMEZENOU PLATNOSTÍ a výukové materiály ZDARMA.

Termíny kurzů:


OSNOVA

 • Zabezpečení místa nehody, zásady bezpečnosti při první pomoci, právní minimum pro danou oblast
 • Transport raněného
 • Orientace v závažnosti stavu pacienta, kontrola životních funkcí
 • Neodkladná resuscitace včetně použití AED (teorie + praktický nácvik)
 • První pomoc při krvácení
 • Bezvědomí- příčiny, první pomoc
 • Dechové obtíže- příčiny, první pomoc
 • Kardiální obtíže
 • Popáleniny
 • Poranění pohybového aparátu (zlomeniny, vykloubení, podvrtnutí)
 • Náhlé stavy vzniklé v souvislosti se základním onemocněním
 • Cizí tělesa (ucho, nos, oko), cizí tělesa v ráně
 • Křečové stavy
 • Intoxikace
 • Tepelná a chemická poranění