Zdravotnická příprava uchazečů o řidičský průkaz

   Zdravotnická příprava uchazečů o řidičské oprávnění je upravena zákonem č. 247 / 2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, dále pak také vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 167 / 2002 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Jste provozovatelem autoškoly a chcete "vychovat" zodpovědné řidiče? 

   Dovolte nám kvalitně je naučit poskytovat předlékařskou první pomoc, do příjezdu složek IZS to zůstává mnohdy pouze na nich. Důraz klademe na obecné chování při dopravních nehodách, na stavy bezprostředně ohrožující život a na základní stavy úrazové. Součástí je nácvik nepřímé masáže srdce na resuscitačním modelu, Rautekův manévr a praktické použití autolékárniček. 

   V případě zájmu účastníků je možné sehrát modelovou situaci včetně maskování raněných. 


                 Rozsah školení: 6 hodin
                 
                 Místo školení: učebna ZČL z.s., Pivovarská 2073, Česká Lípa (vchod C)

                 Termín školení: pondělí 16.00 - 20.00 hod., konkrétní termín bude upřesněn v aktualitách

                 Cena školení: 150,- Kč

                 Cena zahrnuje: potvrzení o zdravotnické přípravě, odborný materiál