Zdravotnická příprava uchazečů o řidičský průkaz

 Uchazeči o řidičský průkaz získají teoretické i praktické znalosti o život zachraňujících úkonech. Tento kurz je zaměřen na ošetření zranění, která bezprostředně ohrožují lidský život (zástava masivního krvácení, ošetření zraněného v bězvědomí, kardiopulmonální resuscitace, protišoková opatření).

Rozsah výuky zdravotnické přípravy uchazečů o řidičský průkaz v autoškolách včetně praktického výcviku v poskytování první pomoci je dám Zákonem č. 247/2000Sb.

                 Určeno pro: uchazeče o řidičský průkaz
                 Rozsah školení: 6 hodin
                 Platnost osvědčení: vystaveno potvrzení o provedeném proškolení
                 Cena: 150,- Kč

Termíny kurzů: