Zdravotnická příprava uchazečů o řidičský průkaz

   Zdravotnická příprava uchazečů o řidičské oprávnění je upravena zákonem č. 247 / 2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, dále pak také vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 167 / 2002 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Jste provozovatelem autoškoly a chcete "vychovat" zodpovědné řidiče?

Dovolte nám kvalitně je naučit poskytovat předlékařskou první pomoc. Do příjezdu složek IZS to zůstává mnohdy pouze na nich. Důraz klademe na obecné chování při dopravních nehodách, na stavy bezprostředně ohrožující život a na základní stavy úrazové. Součástí je nácvik nepřímé masáže srdce na resuscitačním modelu, Rautekův manévr a praktické použití autolékárniček.

V případě zájmu účastníků je možné sehrát modelovou situaci včetně maskování raněných.


Rozsah školení: cca 6 hodin (2 hod. teorie + 4 hodiny praxe)

Místo školení: učebna ZČL z.s., Paní Zdislavi 418/8, 470 01 Česká Lípa (vchod z ulice Arbesova závorou)

Termín školení: pátek 16.00 - 19.00 hod., konkrétní termín bude upřesněn v aktualitách

Cena školení: instituce a autoškoly (dle dohody) , jednotlivci 600,- Kč / osoba  (zahrnuje drobné občerstvení)

         Cena zahrnuje: potvrzení o zdravotnické přípravě, odborný materiál


Obsah a rozsah zdravotnické přípravy dle zákona

 • prevence dopravních nehod ze zdravotních příčin
 • obecné zásady jednání při dopravních nehodách
 • zásady první pomoci a poskytování první pomoci při jednotlivých poraněních
 • stavy bezprostředně ohrožující život
 • možnosti a způsoby použití jednotlivých zdravotních pomůcek, které jsou ve výbavě lékárničky vozidla

Kapitoly o zdravotní přípravě


Obsah lékárničky

Víte, co by mělo být součástí lékárničky v autě a motorce? Odpovědi najdete v kapitole o obsahu lékárničky.

První pomoc

Věděli byste jak se zachovat u první pomoci? Víte na jaké telefonní čísla volat? Odpovědi najdete v kapitole o první pomoci.

Srdeční masáž

Uměli byste správně provést srdeční masáž v případě že by to bylo potřeba? Správný postup najdete v kapitole o srdeční masáži.

Umělé dýchání

Uměli byste poskytnout umělé dýchání v případě potřeby? Správnou techniku najdete v kapitole o umělém dýchání.

Úraz hlavy

Jak se zachováte v případě, že by se někomu z Vašeho okolí přihodil úraz hlavy? Správný postup najdete v kapitole o úrazu hlavy.

Úraz páteře

Víte, jak se zachovat v případě úrazu páteře? Odpověď najdete v kapitole o úrazu páteře.

Masivní krvácení

Víte, jak zastavit masivní krvácení? Jaký je správný postup při masivním krvácení? Odpovědi najdete v kapitole o masivním krvácení.

Dopravní nehoda

Jak se zachováte v případě, že jste svědkem dopravní nehody? Správný postup najdete v kapitole o dopravní nehodě.


Rozšířená výuka:

 • Právní problematika
 • Povinná výbava – obsah lékárničky (auto/moto)
 • Použití ochranných pomůcek
 • Postup na místě dopravní nehody
 • Pravidla pro vyprošťování, transport a polohování zraněných
 • Péče o bezvědomého
 • Resuscitace CPR
 • Řešení krvácení
 • Řešení šokových stavů
 • Poranění hrudníku a břicha
 • Zlomeniny
 • Termická poškození
 • Otravy CO, CO2 a další intoxikace
 • zpět